Ce trebuie să știi despre PFA?

Pentru a desfășura legal o activitate, orice antreprenor trebuie să se organizeze juridic în forma legală care i se potrivește. Astfel, există posibilitatea înființării unei societăți (SRL, SRL-D, SA, SNC, SCS etc.), sau, în situația în care deții o certificare pentru domeniul în care vei activa, te poți autoriza ca PFA. Iată tot ce trebuie să știi despre PFA: taxe, contabilitate, sistem de impozitare, TVA.

Înregistrarea ca PFA

Înregistrarea fiscală și autorizarea funcționarii unei persoane fizice se face mult mai rapid decât în cazul unui SRL. Iată de ce documente ai nevoie:

 • cererea de înregistrare, original 
 • anexa 1 privind înregistrarea fiscală 
 • declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
 • cartea de identitate sau paşaportul titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 • declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original) – detalii
 • înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 • specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original) – detalii;
 • dacă este cazul:
  • avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original); dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere (detalii), sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare
  • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie – formular;
  • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
 • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau
 • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale – detalii.

Contabilitate

Spre deosebire de SRL, PFA-ul ține evidența contabilă în partidă simplă. Astfel, ai posibilitatea de a-ți ține singur contabilitatea, economisind astfel din costurile externalizării acestor servicii. Totuși, conform OMFP 170/2015 legea îți permite să faci oricând trecerea de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă.

PFA poate să aibă salariați

Potrivit art. 1 punctul 16 din Legea nr. 182/2016, ca PFA îți poți desfășura activitatea pentru care este autorizată, singur sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii.

Taxele datorate de o PFA

Impozit pe venit

Persoanele fizice autorizate datorează impozit pe venit și contribuții sociale după cum urmează:

 • PFA în sistem real: datorează 10% impozit pe venituri provenit din activități independente aplicat la venitul net (diferența dintre venitul brut impozabil și cheltuielile deductibile)
 • PFA cu normă de venit: datorează 10% impozit pe venituri provenit din activități independente aplicat la valoarea normei de venit ori a normelor de venit dacă sunt mai multe activități

Contribuții

Indiferent de modul de impozitare ales (real sau normă de venit), dacă venitul total anual pe baza căruia se calculează impozitul datorat este mai mare decât salariul minim pe economie înmulțit cu 12 luni (sau numărul de luni de activitate în cazul PFA – urilor nou înființate), atunci PFA-ul datorează contribuții la pensie și sănătate după cum urmează:

 • contribuții la pensie
  • 25% din pragul minim dacă ai un venit total anual care depășește plafonul minim
  • 25% din suma aleasă de tine dacă ai un venit mai mare și vrei să cotizezi mai mult pentru pensie
  • 25% din pragul minim dacă ai venituri sub plafonul minim, dar vrei totuși să cotizezi la fondul de pensii
 • contribuții la sănătate
  • 10% din pragul minim dacă ai un venit total anual care depășește plafonul minim
  • nu există posibilitatea de a cotiza mai mult la sănătate
  • 10% din pragul minim calculat la 6 luni dacă ai venituri sub plafonul minim, dar vrei totuși să fii asigurat în sistemul de sănătate publică

Înregistrarea în scopuri de TVA 

Obligația înregistrării în scopuri de TVA a unei persoane fizice autorizate survine atunci când se atinge sau se depășește plafonul de 88.500 lei, echivalentul a 300.000 lei.

Obligații declarative

Indiferent de sistemul de impozitare, ai obligația depunerii declarației unice până la 25 mai 2022. Află din acest articol cum se completează și cum se depune declarația unică în 2022.

Viviana Popa

Viviana Popa

Expert Contabil, Antreprenor, Inbound Marketing Consultant - Licențiată a Facultății de Finanțe și Contabilitate din cadrul Universității Titu Maiorescu din București (2011) și membru activ Expert Contabil în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) din 2019, am decis să îmbin experiența de 7 ani în contabilitate cu cei peste 8 ani de social & content marketing, pentru a ajuta acest proiect să crească și să ajungă la cat mai mulți antreprenori.

Te-ar putea interesa...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *