Fonduri nerambursabile pentru antreprenorii români! Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile pentru IMM-urile și PFA-urile afectate de efectele pandemiei

Noi măsuri pentru IMM, microfirme și PFA-uri! Fonduri nerambursabile pentru antreprenorii români: microgranturi și granturi de capital între 2.000 și 150.000 de euro pentru IMM-urile și PFA-urile afectate de efectele pandemiei. Banii sunt acordați din fonduri externe nerambursabile, se plătesc direct și nu sunt rambursabili.

În data de 9 iulie 2020 Ministerul Economiei a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile. Una dintre măsurile prevăzute se referă la acordarea de microgranturi de 2.000 euro antreprenorilor afectați de efectele crizei SARS-CoV2.

Proiectul are 3 componente:

 1. Microgranturi de 2.000 euro pentru microîntreprinderi fără salariați
 2. Granturi pentru capital de lucru, între 2.000 si 150.000 eur – condiții și domenii eligibile
 3. Granturi pentru investiții, între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse – condiții și domenii eligibile

Microgranturi din fonduri externe nerambursabile

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară.

Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro din care 

 • 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 
 • 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.

Beneficiari

Microgranturile se acordă pe bază de contract de finanțare semnat electronic microfirmelor și persoanelor fizice autorizate din anumite domenii afectate de măsurile anti-COVID, după cum urmează:

 • microîntreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă;
 • persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. 1 din prezenta OUG;
 • persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020.

Condiții de acordare a microgranturilor

Microgranturile se acordă, pe bază de contract de finanțare, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;
 • au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b) și c);
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli de tipul: 

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.

Modalitatea de acordare a fondurilor nerambursabile de tip microgrant

Utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de OUG atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat. În plus, vor fi fixate accesorii pentru recuperarea ajutorului de stat. În acest sens, pentru a beneficia de ajutorul de stat, IMM-urile și PFA-urile vor depune o declarație pe proprie răspundere.

Cererile de finanțare vor fi selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în ghidul solicitantului. 

Află mai multe despre domeniile pentru care se alocă microgranturi!

Fondurile nerambursabile de tip microgranturi nu sunt suficiente pentru redresarea afacerii tale? Ai nevoie de granturi de capital sau de investiții? Mădălina Vlad și echipa sa de experți MBV Tax sunt pregătiți pentru consiliere și asistență în aplicarea pentru finanțări de tip microgranturi/granturi de capital/granturi de investiții.

Viviana Popa

Viviana Popa

Expert Contabil, Antreprenor, Inbound Marketing Consultant - Licențiată a Facultății de Finanțe și Contabilitate din cadrul Universității Titu Maiorescu din București (2011) și membru activ Expert Contabil în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) din 2019, am decis să îmbin experiența de 7 ani în contabilitate cu cei peste 8 ani de social & content marketing, pentru a ajuta acest proiect să crească și să ajungă la cat mai mulți antreprenori.

Te-ar putea interesa...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *