PFA: sistem real sau normă de venit

Vrei să devii freelancer și să poți câștiga bani legal? Poți înființa un PFA. Află tot ce trebuie să știi despre taxele plătite de PFA, dar și cum poți alege sistemul de impozitare, sistem real sau normă de venit.

PFA sistem real

Dacă ai un PFA impozitat în sistem real, plătești impozit de 10% aplicat la venitul net anual obținut din activități independente. Mai exact, venitul net se determină, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizarii de venituri. În acest sens, iată tipurile de cheltuieli deductibile și veniturile ce intră în componența venitului brut:

Venituri care fac parte din venitul brut:

 • sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității;
 • veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate independentă;
 • câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității;
 • veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;
 • veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;
 • veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

Cheltuieli deductibile:

 • cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare;
 • cheltuieli efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;
 • cheltuieli cuprinse în exercițiul financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
 • cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor;
 • cheltuieli privind amortizarea;
 • cheltuieli reprezentând investiții în mijloace fixe pentru cabinetele medicale;
 • cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru: 
  • active corporale/necorporale din patrimoniul afacerii; 
  • activele ce servesc ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul; 
  • bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; 
  • asigurarea de risc profesional;
 • cheltuieli privind delegarea/detașarea în altă localitate, în țară și din străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;
 • cheltuieli de deplasare ale contribuabilului care își desfășoară activitatea individual și/sau într-o formă de asociere, în țară și în străinătate, în scopul desfășurării activității, reprezentand cheltuieli de cazare și transport;
 • contribuții de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau contribuțiile profesionale obligatorii.

PFA norma de venit

Impozitarea pe baza normelor de venit este posibilă doar pentru anumite coduri CAEN, prevăzute în Ordinul nr. 925/2017, normele de venit fiind stabilite și publicate anual de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București.

Un lucru foarte important de reținut aici este că dacă ai un PFA impozitat la norma de venit care în anul 2021 a înregistrat un venit brut anual mai mare de 100.000 euro, ai obligația de a trece la impozitarea în sistem real începând cu ianuarie 2022. 

Important:

Orice PFA, indiferent de sistemul de impozitare, sistem real sau normă de venit, are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai 2022.

Viviana Popa

Viviana Popa

Expert Contabil, Antreprenor, Inbound Marketing Consultant - Licențiată a Facultății de Finanțe și Contabilitate din cadrul Universității Titu Maiorescu din București (2011) și membru activ Expert Contabil în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) din 2019, am decis să îmbin experiența de 7 ani în contabilitate cu cei peste 8 ani de social & content marketing, pentru a ajuta acest proiect să crească și să ajungă la cat mai mulți antreprenori.

Te-ar putea interesa...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *